》กำจัดความเสี่ยง เลี่ยงปัญหา ยึดมั่นมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ 《